1: De prijs is op basis van het gekozen traject met het specifieke einddoel. Er is een engagement van de sporter om de maandelijkse bijdrage te betalen tot het einde van het traject. Indien je bijvoorbeeld start in januari en het einddoel is in oktober van datzelfde jaar, betaal je van januari tot en met oktober de maandelijkse bijdrage.
2: We vragen wel bij start om een vergoeding voor de eerste 3 maanden in één aflossing te betalen. Het is vooral de opstart die zeer tijdsintensief is voor de begeleiding.
3: Nadien volgt een maandelijkse bijdrage, bij voorkeur met domiciliëring.
4: De sporttrajecten worden in het begin van het jaar opgesteld.
5: We gaan uit van een continuïteit. Het is de bedoeling de beginnende sporter voor een meerjarig traject gemotiveerd wordt. Dit is echter niet verplicht. Na elk traject kan de sporter kiezen om te stoppen, verder te doen in het huidige sportief traject of te veranderen van traject. Bijvorbeeld in jaar 1 enkel lopen en in jaar 2 fietsen of triatlon.
6. Op dit moment wordt aan de hand van vragen / opmerkingen deze lijst verder aangevuld.